דאפוסטאר מדיום – דאפו מוקטן לילדים ולמשחק עם 2 דאפו בו-זמנית

משקל: כ 265 בקוטר 60 ס”מ.